gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ?ON E207

K? NI?M NGY TH??NG BINH LI?T S? 27/7

TNH C?M BC DNH CHO TH??NG BINH LI?T S?

Phan Xun Thi - Tr??ng BLL E207

alt

Bn th? Bc t?i khu l?u ni?m (Cn ??o)

Hng n?m c? ??n ngy 27 thng 7, ngy Th??ng binh-Li?t s?, m?i chng ta l?i nh? v? nh?ng ng??i lnh ? qun mnh hy sinh m?t ph?n x??ng mu ?? b?o v? nhn dn v gi? gn T? qu?c, ??ng th?i c?ng nh? ??n nh?ng tnh c?m ??c bi?t v tnh th??ng yu v h?n Bc H? ? dnh cho th??ng binh, b?nh binh, gia ?nh li?t s?.

??u n?m 1946, H?i gip binh s? b? n?n sau ??i l H?i gip binh s? b? th??ng ???c thnh l?p ? Thu?n Ho, H N?i v m?t s? ??a ph??ng khc. Bc H? l H?i tr??ng danh d? c?a H?i. Chi?u ngy 28/5/1946, H?i t? ch?c m?t cu?c ni chuy?n quan tr?ng t?i Nh ht l?n H N?i, Bc H? ? ??n d?. Chi?u ngy 17/11/1946 t?i Nh ht l?n H N?i, H?i Lin hi?p Qu?c dn Vi?t Nam t? ch?c m?t bu?i l? xung phong quyn gp qu?n o, gi?y m? cho chi?n s? ngoi m?t tr?n, m? ??u cu?c v?n ??ng Ma ?ng binh s?. Bu?i l? vinh d? ???c ?n Bc H? v cc thnh vin trong Chnh ph? t?i d?, Bc H? ? c?i chi?c o rt mnh ?ang m?c ?? t?ng binh s?.

Thng 6 n?m 1947, Bc ch? th? ch?n m?t ngy trong n?m lm ngy Th??ng binh ton qu?c v coi ? l d?p cho nhn dn c? n??c t? lng hi?u ngh?a, bc i v yu m?n th??ng binh. Th?c hi?n ch? th? c?a Bc, m?t h?i ngh? tr b? ???c t? ch?c t?i x Ph Minh, huy?n ??i T?, t?nh Thi Nguyn. T?i H?i ngh? ny ??i bi?u cc c? quan, ban ngnh Trung ??ng, khu, t?nh nh?t tr ?? ngh? Trung ??ng l?y ngy 27 thng 7 lm ngy Th??ng binh ton qu?c.

Ngy 27/7/1947, m?t cu?c mt-tinh quan tr?ng ? ???c di?n ra t?i Thi Nguyn v?i s? tham gia c?a kho?ng 2.000 ng??i. T?i ?y, Ban T? ch?c ? tr?nh tr?ng ??c th? c?a c?a Ch? t?ch H? Ch Minh, trong th? c ?o?n: ?ang khi T? qu?c lm nguy, giang s?n, s? nghi?p, m? m?, ??n cha, nh th? c?a t? tin ta b? uy hi?p, cha m?, anh em, v? con, thn thch, h? hng ta b? ?e do?, c?a c?i, ru?ng n??ng, nh c?a, ao v??n, lng m?c ta b? nguy ng?p, ai l ng??i xung phong tr??c h?t ?? ch?ng c? qun th, ?? gi? gn ??t n??c cho chng ta? ? l nh?ng chi?n s? m nay m?t s? thnh ra th??ng binh.

Th??ng binh l nh?ng ng??i ? hy sinh gia ?nh, hy sinh x??ng mu ?? b?o v? T? qu?c, b?o v? ??ng bo. V l?i ch c?a T? qu?c, c?a ??ng bo m cc ??ng ch ? ch?u ?m y?u.

alt

?/C Phan Xun Thi, CCB s? ?on 339, dng h??ng t?i ngh?a trang Hng D??ng, Cn ??o

alt

M? Anh hng L v?n Vi?t Trong ngh?a trang Hng D??ng (Cn ??o)

V v?y, T? qu?c v ??ng bo ph?i bi?t ?n, ph?i gip ?? nh?ng ng??i con anh d?ng ?y.

?y l b?c th? ??u tin Bc H? vi?t nhn ngy Th??ng binh, li?t s?. T? ?, c? ??n ngy 27 thng 7 hng n?m, Bc H? khng ch? c th? th?m h?i m cn g?i qu cho th??ng binh v gia ?nh li?t s?.

Ngy 7/1/1947, Bc H? g?i th? chia bu?n t?i bc s? V? ?nh T?ng, khi v?a bi?t tin con trai c?a bc s? l anh V? Ch Thnh, t? v? thnh Hong Di?u hi sinh ngy 2 thng 1 n?m 1947, trong tr?n chi?n ??u ch?ng tr? cu?c t?n cng c?a qun Php vo H N?i. Bc vi?t: Ti ???c bo co r?ng: Con c?a Ngi ? oanh li?t hy sinh cho T? qu?c. Ngi bi?t r?ng ti khng c gia ?nh, c?ng khng c con ci. N??c Vi?t Nam l ??i gia ?nh c?a ti. T?t c? thanh nin Vi?t Nam l con chu ti. M?t m?t thanh nin th hnh nh? ti m?t ?i m?t ?o?n ru?t. Nh?ng chu v anh ch? em khc d?ng c?m hy sinh ?? gi? gn ??t n??c. Th? l h? ? lm r?ng r? dn t?c, v? vang gi?ng ni. H? ch?t cho T? qu?c s?ng mi, tinh th?n h? lun lun s?ng v?i non sng Vi?t Nam. Nh?ng thanh nin ? l anh hng dn t?c. ??ng bo v T? qu?c s? khng bao gi? qun h?...

Bc s? V? ?nh T?ng k? l?i r?ng khi ??c xong b?c th? c?a Bc, ng v cng xc ??ng. Trong lc chi?n tranh ?ang di?n ra c li?t, Bc H? b?n tr?m nghn vi?c ??i s?, th? m Bc v?n ngh? ??n m?t gia ?nh b nh? c tang ?au lng. R?i ng t? nhin th?y s? hy sinh v ?au lng c?a gia ?nh ng tr? thnh nh? b trong tnh th??ng mnh mng v s? hy sinh to l?n c?a dn t?c, c?a Bc H?.

Tr?i qua hng ch?c n?m chi?n ??u cho l t??ng Khng c g qu h?n ??c l?p, t? do m ??ng v Bc H? ? ch? ra, hng tri?u ??ng bo ? hy sinh c? cu?c ??i mnh, hng ch?c v?n ng??i ? c?ng hi?n m?t ph?n thn th? c?a mnh, nh?ng m?t mt ?y khng th? b b?p ???c. Th?u hi?u nh?ng hy sinh to l?n ?, khi mu ?o c?a cc li?t s? ? nhu?m l c? cch m?ng cng thm ?? chi. S? hy sinh c?a cc li?t s? ? chu?n b? cho ??t n??c ta n? hoa ??c l?p, k?t qu? t? do, cho nn ??i v?i Nh?ng ng??i con trung hi?u ?y, Chnh ph? v ??ng bo ph?i bo ?p th? no cho x?ng ?ng v Ng??i c?n d?n T? qu?c v ??ng bo ph?i bi?t ?n, ph?i gip ?? nh?ng ng??i con anh hng ?y, m?i ng??i ph?i lun lun h?c t?p tinh th?n d?ng c?m c?a cc anh hng li?t s? ?? v??t qua t?t c? kh kh?n, gian kh? hon thnh s? nghi?p cch m?ng m cc li?t s? ? ?? l?i cho chng ta.

Thng 7 n?m 1951, Ng??i pht ??ng phong tro ?n th??ng binh v? lng v?i n?i dung c? th? Chnh quy?n, ??ng bo v cc ?on th? nhn dn trong m?i x ph?i tu? theo c? g?ng v kh? n?ng chung c?a m?i x m ?n m?t s? anh em th??ng binhV?i lng h?ng hi v c? g?ng c?a ??ng bo, v?i s? n? l?c c?a cn b? chnh quy?n v ?on th? cc ??a ph??ng, ti tin ch?c r?ng cng vi?c ?n anh em th??ng binh v? lng s? c k?t qu? t?t ??p.

Khi tr? v? Th? ? sau chn n?m khng chi?n, Ng??i ? d?n ??u ?on ??i bi?u c?a ??ng, Chnh ph? t?i ??t vng hoa ? ?i li?t s?. Trong di?n t? t?i bu?i l?, Ng??i ??c: H?i cc li?t s?. Ngy mai l n?m m?i, l ngy ??ng bo v b? ??i m?ng Chnh ph? v? Th? ?. Trong lc c? n??c vui m?ng th m?i ng??i ??u th??ng ti?c cc li?t s? ? hy sinh v T? qu?c, v dn t?c. Ti thay m?t nhn dn, Chnh ph? v b? ??i knh c?n nghing mnh tr??c linh h?n b?t di?t c?a cc li?t s?M?t nn h??ng thanh. Vi l?i an ?i.

Hng n?m c? ??n ngy Th??ng binh li?t s? Bc l?i g?i th? cng m?t thng l??ng c?a mnh, km ?, khi th m?t b?a ?n, khi th m?t mn qu (do ??ng bo g?i bi?u) ?? t?ng anh em th??ng binh.

Nh?ng tnh c?m v mn qu c?a Bc th?t gi?n d? nh?ng v cng qu gi v ? chnh l s? quan tm ch?m sc, l tnh c?m c?a Ng??i dnh cho th??ng b?nh binh v c?ng l ngu?n c? v? tinh th?n ??i v?i th??ng b?nh binh, lm ?m lng ng??i chi?n s?.

alt

Nh bo D? L bn m? Anh hng V Th? Su (Ngh?a trang Cn ??o)

ng Nguy?n Tr?n, t?c V??ng Nh? Chi, ng??i b? m?t hai tay t? hm th? v? kh n?m 1947 lc ph? trch x??ng qun gi?i th s? t?i Nam b?, k? l?i r?ng khi t?p k?t ra B?c, ng nh?n nhi?m v? ? B? Cng nghi?p n?ng. Nhn d?p Qu?c khnh n?m 1955, ng ???c m?i d? bu?i chiu ?i t?i Ph? Ch? t?ch. ng ?i b? m?t mnh ??n s?m, ch? th?y lc ?c m?t s? cn b? ch?a quen bi?t. Trong lc ch? ??i, ng h?i th?m l?i t?i phng v? sinh. B??c vo phng v? sinh m?t mnh, ng loay hoay ch?a bi?t tnh sao th b?ng nghe ti?ng ni nh? nhng t? pha sau l?ng mnh: Ch lm sao c?i ???c khuy?. ng lng tng khng bi?t tr? l?i th? no cho ti?n, th Bc H? ? b??c t?i c?i khuy gip. R?i Bc ??ng trnh sang m?t bn, ch? xong, Bc l?i ??n ci khuy gim. Bc v ng cng ?i v? phng l? tn; Bc trch cc cn b? ?n ti?p ??i bi?u: Ng??i ta m?t c? hai cnh tay, m khng ai ?i theo gip ??....

B Tr?n Th? L (tn th?t l Tr?n Th? Nhm) l m?t nh ho?t ??ng cch m?ng, l n? t chnh tr? d??i cc nh t Php-M? v B ???c xem l m?t n? chi?n s? cch m?ng v cng trung kin, gan d?, d?ng c?m, v ? t?ng ch?u nhi?u c?c hnh, tra t?n d man m v?n b?t khu?t, khng khai bo, khng khu?t ph?c. B vinh d? nhi?u l?n ???c g?p Bc, nh?c ??n tnh c?m c?a Bc dnh cho, b th??ng bi ngi nh? l?i: M?i l?n vo th?m Bc, Bc th??ng cho ti ?n cho ??u xanh v ti khng ?n ???c c?m. L?n no, Bc c?ng th?y ti ?n t qu, nhn ti, Bc lo l?ng, th??ng xt, v ni:

- Chu ?n t qu, ph?i c? g?ng ?n nhi?u h?n. Chu cn xanh qu, chu c? g?ng ?n nhi?u cho chng kho?!

Nh?ng b?a c?m c?a Bc th?t thanh ??m, gi?n d? nh? b?a c?m c?a bao gia ?nh chng ta.

Nhi?u lc, Bc d?t ti ?i ch?i trong v??n Ph? Ch? t?ch. Bc khng ??a ti ?i trn s?i v Bc bi?t chn ti ?i d?m trn s?i th ?nh h??ng ??n v?t th??ng trn ??u. Bc ch? cho ti nh?ng cy d?a, cy b??i, cy cam Bc tr?ng

Tnh th??ng c?a Bc ??i v?i ti th?t khng b? b?n. Ti hi?u r?ng Bc dnh tnh th??ng ? khng ch? ring cho ti m ton th? ph? n?, thanh nin v ??ng bo mi?n Nam gian kh? ?i tr??c v? sau.

T?t n?m 1955, Bc H? ??n th?m Tr??ng Th??ng binh h?ng m?t, Ng??i t?ng cho anh em m?t chi?c o m ??ng bo mi?n Nam g?i t?ng Ng??i. Chnh trong d?p ny, Ng??i ? ni Th??ng binh tn nh?ng khng ph?, cu ni th?t ??n gi?n, su s?c nh?ng khuy?n khch tinh th?n l?c quanCho ??n tr?n ??i, tr??c lc ?i xa Bc H? cn vi?t trong Di chc ?? d?n d nh?ng ng??i ? l?i Vi?c quan tr?ng sau ch?nh ??n ??ng l ph?i ch?m lo ??i v?i nh?ng ng??i ? d?ng c?m chi?n ??u, hy sinh m?t ph?n x??ng mu v nh?ng ng??i ? tr? thnh li?t s? cng thn nhn c?a h? quy?t khng ?? h? ?i rt.

K? t? Ngy Th??ng binh li?t s? ??u tin ?y, ton ??ng, ton dn, ton qun ta hm nay v?n ti?p t?c pht huy truy?n th?ng t?t ??p, ??o l u?ng n??c nh? ngu?n c?a dn t?c, ti?p t?c lm t?t h?n n?a cng tc ??n ?n ?p ngh?a ??i v?i nh?ng ng??i v gia ?nh c cng v?i n??c, ph?n ??u th?c hi?n nh?ng m?ctiu nhi?m v? v? cng tc th??ng binh li?t s? v ng??i c cng ? ?? ra trong Ngh? quy?t ??i h?i ??i bi?u ton qu?c l?n th? XI c?a ??ng v Ngh? quy?t s? 15 c?a Ban Ch?p hnh Trung ??ng ??ng (kha XI) l nng cao m?c s?ng v? v?t ch?t, tinh th?n, ??n n?m 2015, c? b?n b?o ??m gia ?nh ng??i c cng c m?c s?ng b?ng ho?c cao h?n m?c s?ng trung bnh c?a dn c? trn ??a bn. ? c?ng l ?i?u mong ??c c?a Bc trong th? g?i B? tr??ng B? Th??ng binh-C?u binh (thng 7 n?m 1951) l lm cho th??ng binh, gia ?nh li?t s? ???c Yn ?n v? v?t ch?t, vui v? v? tinh th?n v c d?p tham gia ho?t ??ng ch l?i cho x h?i.

alt

Phan Xun Thi - Tr??ng BLL E207

BÌNH LUẬN  

 
0 #1 Chu?ng c?p t?i nh t Cn ??oNguy?n ??c Thanh 23-10-2014 14:24
Trích dẫn
 

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat