gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ?ON E207

TIN BU?N

  • PDF.

TIN BU?N

BAN LIN L?C TRUNG ?ON 207 THNG BO TIN BU?N

??N CC CCB C?A TRUNG ?ON, THN NHN CC ??NG ??I,

v THN NHN CC GIA ?NH LI?T S?


Hm nay, lc 10h06 ngy 03 thng 09 n?m 2014, M? chng ti, b Nguy?n Th? C?n, sinh n?m 1928 t?i lng Gi? ??, x Tri?u ??, huy?n Tri?u Phong, t?nh Qu?ng Tr?, ? v?nh vi?n ?i vo ci tr??ng sinh b?t t?, h??ng th? 86 tu?i. Ba chng ti t? ?y m?t ?i ng??i v? hi?n, su?t ??i t?n t?y lo cho s? nghi?p cch m?ng c?a ch?ng. Chng ti t? ?y khng cn M?, ng??i sinh thnh d??ng d?c su ch? em chng ti nn ng??i. T? su th?m trong tm c?m, chng ti hi?u r?ng, M? chng ti ? ra ?i trong s? thanh th?n, b?i cc con, cc chu, cc ch?t c?a M?, ? s?ng x?ng ?ng nh? nh?ng g M? t?ng d?y b?o.L ch? c? trong m?t gia ?nh nng dn nhi?u ch? em ? qu ngho Qu?ng Tr?, tu?i th? c?a M? chng ti l tu?i th? c?a lao ??ng, tr?ng la, tr?ng bng, d?t v?i; ch?m vo tu?i thi?u n? th b??n ch?i cng M? Cha lm l?ng, ki?m ti?n nui cc em. Khi M? thnh thn v?i ba chng ti, cu?c khng chi?n 9 n?m bng n?, ba chng ti s?m ph?i thot ly gia ?nh, l?n l?i cc n?o ???ng chi?n tr?n, theo b??c chn trung ?on 271, M? ? lng xung vo du kch, ph? trch cng tc Ch? t?ch ph? n? x. Khi mang thai v sinh con th ph?i tr?n ra khu g m? ? Mai C?nh qu nh, ?? trnh s? truy b?t c?a ??i ph??ng. Th?i gian ny, ba M? chng ti ? nhi?u l?n thot ch?t trong gang t?c, tr??c nanh vu?t c?a b?o an v t? x, nh? l?n b? x?m h?m ? xm V?n ? bn dng Th?ch Hn. Sau ha bnh 1954, ??t n??c lm vo c?nh chia c?t, ch?ng ph?i ph?i bn ba kh?p m?i n?o ???ng lo vi?c n??c, k? c? vo t?n chi?n tr??ng Khu V ? Tr??ng S?n, cc con cn th? d?i, t?t c? ??u c?y vo s? ch?m lo d??ng d?c c?a M?. Khi t?p k?t ra B?c, M? chng ti t?ng tham gia gio d?c, nui d??ng h?c sinh Mi?n Nam ? lng Chung H ?ng. N?m 1959, M? chng ti l m?t trong nh?ng ng??i ??u tin t? H N?i vo Ngh? An, gp ph?n xy d?ng Tr??ng ??i h?c S? ph?m Vinh. Vo ??u nh?ng n?m 60 c?a th? k? 20, v b??c vo nh?ng n?m Mi?n B?c b? nm bom, M? v?a tch c?c lm vi?c n??c, nhi?u n?m li?n ???c phong t?ng danh hi?u chi?n s? thi ?ua c?a Tr??ng ??i h?c S? ph?m Vinh, v?a qu?n qu?t ch?n nui, tr?ng tr?t, che ch? b?o b?c cho su ??a con ?n h?c, ?? ch?ng yn tm lo trn vi?c n??c. ?y l nh?ng n?m thng c? c?c nh?t trong cu?c ??i bn ba kh?p cc n?o ???ng s? tn c?a M?, v?a lm trn b?n ph?n c?a m?t ng??i cn b? v?i ??ng, v?a lm trn b?n ph?n c?a ng??i v? v?i ch?ng, c?a ng??i M? v?i cc con, ???c Nh n??c trao t?ng hun ch??ng khng chi?n ch?ng M? c?u n??c h?ng nh?t. V?i chng ti, M? l v?ng thi d??ng, s??i ?m v soi sng cho chng ti, ti?p b??c M? Cha l?n ???c nn ng??i, tr? thnh cn b? ??ng vin c?a ??ng v Nh n??c. C? cu?c ??i M?, M? lun t?n ti?n t?ng ??ng t?ng c?c cho cc con ?n h?c, nh??ng nh?n t?ng mi?ng ngon cho ch?ng cho con, v?i ch? m?t hy v?ng duy nh?t l con chu nn ng??i. V by gi?, con chu c?a chng ti, c?ng ?ang noi theo ng b, ch?m lo h?c hnh, tch c?c ph?n ??u, quy?t thnh ng??i h?u ch cho n??c nh.Tr?i cao th?m th?m. Bi?n r?ng mnh mng. Cng ?n to l?n c?a Cha M?, chng ti lun ghi lng t?c d?.??i ng??i l h?u h?n, l ph?i tun theo quy lu?t sinh lo b?nh t?, d?u ?au bu?n v n?ng lng bi?t m?y, chng ti v?n tin r?ng, M? s? thanh th?n v an lng n?i chn su?i, b?i cc con, cc chu, cc ch?t c?a M?, v?n lun h??ng v? M? trong ci ??i ny.Gi? ?y, ng?n ?n cu?c s?ng trong tim M? ? t?t, nh?ng t?m lng, tnh c?m v tm h?n c?a M? th v?n mi mi soi ???ng cho con chu h??ng t?i nh?ng thnh cng trong cu?c ??i.T? su th?m s? chn thnh c?a gia ?nh, chng ti v cng bi?t ?n ??i di?n c?a chnh quy?n cc c?p, c?a cc c? quan ban ngnh, cng b con h? hng, v b?n b thn h?u c?a gia ?nh, ? ??n vi?ng M? chng ti, chia bu?n cng n?i ?au c?a gia ?nh chng ti!Chng ti xin chn thnh c?m t?!

C? b NGUY?N TH? C?N sinh n?m 1928


Nguyn qun: Lng Gi? ??, x Tri?u ??, huy?n Tri?u Phong, t?nh Qu?ng Tr?.

(Thn sinh ??ng ch H? T?nh Tm CCB D2 trung ?on 207 - Qun Khu 8)


Do tu?i cao s?c y?u,

c? ? t? tr?n h?i lc 10h06 ngy 03 thng 09 n?m 2014,

H??ng th? 86 tu?i.

L? vi?ng t? 7:30' ngy th? n?m 04/09/2014.

T?i ??a ch?: Nh tang l? thnh ph? H? ch Minh, s? 25 L Qu ?n

L? truy ?i?u: l 6.00 sng ngy th? su 05/09/2014

An tng t?i ng?a trang huy?n C? chi - TP HCM


Cc c?u chi?n binh trung ?on 207 trn c? n??c,

thnh knh th?p nn tm nhang, knh vi?ng h??ng h?n C?

C? S?ng Khn, Thc Thing,

Ph h? ?? tr cho con chu lun m?nh kh?e, an khang th?nh v??ng.

Ph h? cho cc CCB c?a trung ?on 207 hon thnh tm nguy?n ??i v?i ??ng ??i ? ng xu?ng, cho chng con ???c nh? hm nay

Cc CCB E207-QK 8 - THNH KNH PHN ?U

BÌNH LUẬN  

 
0 #3 Thnh KnhV Minh 05-09-2014 09:31
Trích dẫn
 
 
0 #2 Thnh knhV? Trung Kin 04-09-2014 11:50
Trích dẫn
 
 
0 #1 Thnh knh phn ?u!??ng ??i Linh Sinh vien 04-09-2014 00:17
Trích dẫn
 

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat