gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ?ON E207
Back BI VI?T Bi vi?t v? E207 Ngh?a tnh ??ng ??i H?I ?C N? QUN NHN (22)

M?NH GHP ??I NG??I(39-40)


Xun Tr?n


alt


K? 39. NH?NG NGY SAU R?M THNG GING


Sau ngy r?m thng ging. B?u tr?i c?ng v?n cn u m nh?ng ? khng cn m?a d?m d?, nhy nh?a, cc anh lnh ra thao tr??ng c?ng ?? v?t v? h?n. Khng cn ci c?nh c anh ph?i mang qu?n o h? nh? qua b?p l cho kh nhanh n?a. Nh?ng ngy m?a ny ti th?y th??ng cho b?n N?t ph?i ?i ch? xa, ???ng th tr?n, trn vai cn mang n?ng gnh hng. Lm ti?p ph?m con gi c?ng th?y gian nan. Hai hm nay ch? em nui qun qu La ? ?? v?t v? h?n nhi?u. B?n lnh nui qun m?i ? v?, ch? em ??u qu Ninh Bnh. Ch? Quy ng??i g?n ch? M? x Yn Bnh, Dn qu x Yn Nhn, cn nh ng??i lng Tr Tu v H?ng l ng??i lng Vn Du ??u qu x Yn Th?ng t?t c? h? ??u l dn Yn M c?. Ai c?ng s?ng c?ng vui v? chan ha.CB ? c cc b?n m?i Ninh V?y.

Nh?ng ngy thng ging di l th? c?ng ? n?ng n? tri v? nh?ng ngy cu?i ma xun. Cu?i xun! B?u tr?i ? cao d?n, n?ng xun nh nh? lc hoe lc x?m nh?ng c?ng lm cho khng gian ?m p thm, my m?a c?ng ? d?n tan, khng gian thong ?ng. Nh?ng cnh gy, l?c bi?c hm nay ? thnh l xanh cy. C?nh vui ln v ng??i c?ng th?y vui ln, l?i chn ?i trn con ???ng ngo?n ngoo ln hai b? d?c ? kh d?n.

D??i nh tr?ng thng hai xun d?u m. Lnh qu L?a gi? ? quen d?n, sau gi? sinh ho?t t?i l?i r? nhau ra d?c ??i ?i ?? h ??i v?i nh?ng c gi c?a ??t lng Vn Tr?. C? tu?n tr?ng vo bu?i t?i n?u CB khng ph?i tr?c b?p th c?ng ch?ng bi?t ?i ?u? L?i ln gi??ng. N?m mi ch?ng ng? ???c,bn tai l?i v?ng nghe ti?ng h trn d?c ??i ?i v?ng l?i. Nh?ng gi?ng h c?a nh?ng chng trai no ? m nghe th?t l hay, r?i l?i gi?ng h c?a cc c gi lng ?an xen khng ng?t. L?m cu h ??i nhau hay qu, m?y ng lnh H Ty khng bi?t h?c l?m ? ?u ra m thu?c nhi?u v nhanh th?! Nh?ng cu h ? lm ti g?i nh? v? lng qu mnh.

Lng ti n?m bn b? sng Dim. Nh?ng chi?u h l?ng gi ?ng nam cc ch? ?i lm ??ng th??ng hay h ??i tru nhau v?i nh?ng anh th? thuy?n ko dy ? ven sng khi cnh bu?m ng??c gi. ? l nh?ng gi?ng h c?a cc ch? Ph, ch? Thi, ch? Ci, ch? H?ng, ch? Man .Ng?i trn l?ng tru mnh c?ng nghe l?m v b?t chi?c cc ch? h theo nho nh? cho ?? mnh nghe thi. Th?y hay nh?ng ch?ng bi?t ngy ? lng mnh, nh?ng ng??i l?n ? mang ?i?u h ?y t? ?u v? lng qu sng Dim c?a mnh ch?ng bi?t. Ch? th?y l m?t phong tro h ??i b?n sng. Gi? ??n ?y mnh l?i ???c hi?u thm r?ng. Th ra! ?i?u h x? s? ?y ? b?t ngu?n t? n?i c dng sng M c?a ??t x? Thanh ny.

Nghe nh?ng cu h ng?t ngo ?y, r?i l?i n?m ngh? min man m th?y th??ng nh?ng anh lnh v t? v yu ??i ?y. R?i m?t ngy khng xa n?a,cc anh s? ln ???ng hnh qun ra tr?n. Pha tr??c cc anh cn bao nh?ng dng sng m cc anh ch?a ?i t?i. C bi th? ???ng hnh qun m ch? Th?i, c lnh c?a B1 qu H?ng H cao ngh?u th?i hu?n luy?n ? ?ng Hong vo nh?ng t?i sinh ho?t ??i ??i ch? r?t hay ngm bi th? ?y. Mnh thch nghe nh?t m?y cu.

Ti ? v??t sng Chu, sng M.
V? sng Lam nghe gi?ng ht ? ??a. R?i Th?i ? h m?t cu h sng Lam nghe m?n m tnh x? s?.

Cn cc anh lnh qu L?a, ch? ngy khng xa n?a thi h? s? ln ???ng ?i chi?n ??u.Nh?ng gi?ng h ng?t no trn d?c ??i ?i d??i nh tr?ng xun s? cn ??ng mi,gi?ng h s? theo b??c chn hnh qun c?a cc anh cng ?i vo tr?n.


K? 40. LNH QU L?A HNH QUN D NGO?I.


Hai tu?n r?i ??n v? v?ng tanh, cc anh lnh qu l?a ? ?i hnh qun d ngo?i, lnh nui qun c?ng nhn nh. Cc b?n th tha h? ?i ch?i ch? Lng, ?i ra ga B?m S?n, ra t?n c?u ? Ln ?? ch?p ?nh. Cn CB th c nhi?u th?i gian thu tha, vi?t nh?t k, vi?t th? v? b? m? v cho ng??i yu. Lc bu?n l?i nho sang nh m? Chuy?n, sang ch? ch? Quy, nh, H?ng ch?i cho ?? bu?n. T? hm Dn v? ??n gi? mnh c?ng th?y nh? nh? b?n. Dn ra qun c?ng ???c ??n hai tu?n. Ch?c b?n v? ?? c??i ch?ng ch?ng? C l?n hai ??a cng nho than, Dn ? tm s? v?i mnh. Nh b?n ? nh?n tr?u cau c?a anh b? ??i bn hng xm ?ang ?ng qun ngoi Gh?nh th ph?i. Nh?ng nh Dn ch?a c ng??i ?ng gp nn b?n ph?i ln ???ng cho ?? qun s? c?a ??a ph??ng. T? hm v? ?y b?n lc no c?ng ku ?m ?au lin t?c v lm ??n xin ra qun. Lnh nui qun m khng ch?u ???c h?i than. Mnh ?on Dn ? gi? v? ?m n?a th ?ng h?n, b?n ch? b cho mnh, lc nh? nh, nh? qu h??ng, nh? ng??i yu mnh ch? l?y b?n n??c lm vui,

M?y hm nay r?i ch?ng ring mnh. C? ti?u ??i nui qun ai c?ng kh?c kho?i, ngng trng, tnh t?ng ngy ch? mong cc anh lnh qu L?a ? t?i ngy hnh qun d ngo?i tr? v?. Nh?ng ngy cc anh ? nh luy?n t?p trn thao tr??ng, cng vi?c c?a lnh nui qun hng ngy b?n b?u lun chn tay. Tuy v?t v? nh?ng l?i th?y vui nhi?u. T?i ??n trn sn ?nh lng l?i r?n ti?ng cc anh, tr??c gi? sinh ho?t l?i ???c nghe cc anh ?y ht, nh?ng ?m Tr?ng l?i ???c nghe nh?ng ?i?u h sng M ng?t ngo c?a cc anh v?i cc c gi lng Vn Tr? ? l?ng ??i.

M?t mi?n qu ngho,h?o lnh nh?ng c?ng c ci nt ??p r?t ring c?a ??t Trung Du. Nh?ng chi?u bu?n ng?i bn b?n n??c, xen vo trong n?i nh? l nh?ng kht v?ng c?a t??ng lai. CB l?i c m?t ??c ao r?ng, m?t ngy no ? mnh l?i ???c tr? thnh c qun Y,???c cng T trn m?t chi?n ho ch?m sc cho nh?ng th??ng binh, nh?ng ng??i ??ng ??i. Nh?ng by gi? th kh l?m, ci ngh? nh? ?t ny ch?c l g?n b su?t ??i lnh c?a mnh thi.

T? nh ch? Quy ra. Ti vng qua gi?ng n??c l?i m?t l?n soi g??ng m?t mnh xu?ng m?t n??c gi?ng trong, ?ng l khun m?t c?a CB by gi? gi d?n ln nhi?u l?m, c gi 17 th?t s? l ng??i l?n r?i. Thi mnh nh? m?t g??ng n??c thong th? thi. Soi ng?m mnh lu th?y gi nhanh l?i bu?n. B?n n??c kia gi? c?ng ?ang ??i mnh r?i, m?t phong c?nh n?i ?y ??p ??n m h?n. L cy ?a, b?n n??c, sn ?nh, m?t hnh ?nh ? ???c ?i vo th?, v?n Vi?t nam, l n?i c nh?ng l?i th? trong bu?i mt tinh ti?n chn nh?ng trai lng ra tr?n. ? c cu th? ai ?.

Cy ?a, b?n n??c , sn ?nh.

L?i th? nh? bu?i mt tinh ln ???ng.

Ti ng??c trng ln nh m? Chuy?n th?y v?ng, ch?c m? v ch? Chuy?n chi?u nay ? ?i ln ??i thu Ma, d? khoai. T?i nay b?n mnh sang ch?i nh m? ch?c l?i ???c ?n khoai, ?n ma. Ngh? m c? th??ng m? Chuy?n. Chi?u qua lc ng?i gi?t o ? b?n n??c. M? Chuy?n ? k? cho mnh nghe v? cu?c ??i chun chuyn c?a m?. V?y l t?n hm nay mnh m?i ???c nghe ci th?t nh?t v? cu?c ??i c?a m?, gi? lm mnh ngh? mng lung v? nh?ng chuy?n bu?n c?a cu?c ??i m?t ng??i ?n b ga b?a t? lc M? ?ang cn tu?i thanh xun.

Nghe nh? c ti?ng ai g?i mnh? L ti?ng c?a ci H?ng th ph?i. Ti ??ng d?y nhn ln pha sn ?nh. ?ng l ci H?ng, b??c chn H?ng ?ang ?i v?i v v? pha mnh. Ti b??c ?i ln c?ng l lc ci loa pht t? mi?ng c?a c gi ??t Yn M v?a ?i v?a g?i, gi?ng th th ch? l?n vo ?u.

- Ny con Chch ci ?i! Tho?ng ci l con ny l?i ra b?n n??c, c v? ngay h?p ti?u ??i khng? Linh c?m ti mch b?o nh? c ?i?u g b?t th??ng ch?ng? Ti?u ??i h?u c?n trong nhanh chng ? t?p trung ?ng ?? t?i nh qu?n l.

Cu?c h?p di?n ra ng?n g?n. Th? tr??ng nt m?t nghim ngh? ki?u nh binh thng bo tnh hnh chi?n s? c?a ??t n??c. Hm nay my bay M? l?i d man quay tr? l?i ?nh ph mi?n B?c.Chng ? d man nm bom xu?ng khu v?c V?nh Linh v Qu?ng Bnh gy bao ?au th??ng ch?t chc. C l? chi?n tranh l?n ngoi mi?n B?c l?i b?t ??u tr? l?i.

- Cn ??n v? hi?n nay v?n ti?p t?c hnh qun d ngo?i v sn sng chi?n ??u trong m?i ?i?u ki?n. C th? ph?i m?t tu?n n?a m?i quay tr? l?i ?y v c?ng c th? khng quay tr? l?i ?y n?a.
- T? sng mai ti?u ??i h?u c?n thu d?n ton b? d?ng c? xoong n?i ??a vo kho. Nh?ng th? k?ng k?nh ?? ring cn th? nh? c th? mang theo ?? ring. T?t c? sn sng khi c l?nh di chuy?n l ln ???ng. Nh? tuy?t ??i gi? b m?t v? ??n v? ??y!

Nh?ng ngy ny ai c?ng th?y lo u. N?u chi?n tranh trn c? n??c l?i x?y ra. Mi?n B?c l n?i h?u ph??ng v?ng ch?c cho c?ba chi?n tr??ng. Trong khi h?u qu? c?a cu?c chi?n tranh Gin S?n l?n tr??c c?ng ch?a k?p hn g?n ???c. By gi? l?i ??n Nich Sonm m?u tn ph l?n th? hai. Ch?c s? cn kh?c li?t h?n. R?i khng bi?t ??t n??c nh? b ny s? th? no ?y? Ngoi chi?n tr?n hm nay ch?c l s? kh?c li?t nhi?u.

Nh? l?i cu?c chi?n c?a Gion son trn mi?n B?c, mnh cn l c b qung kh?n ??, ?i h?c tr??ng lng, ??u ??i m? r?m, l?ng ?eo nn r?m. Lc c my bay th ???c thy, c h??ng d?n vo ch? an ton ?? trnh bom. Cn nh mnh c?ng c ci h?m ch? A kin c? lm ngay trong v??n c cy Mt v cy nhn c?. M? v ci Huy?n ?m ??n ton ng? d??i h?m ??n c? n?a n?m tr?i. C ?m mnh c?ng xu?ng h?m ng? cng M? v?i ci Huy?n. ??n ngy my bay ng?ng b?n ph b? nh? anh Thot, anh N? sang ph gip h?m. Lc ?o c c? m?t ?i r?n h? mang Ch v ??n con r?n con lc nhc. C? nh th?y m rng mnh, nh?t l m? ??ng nhn m m?t ti xanh, may m m?y thng n?m h?m, m? v ci Huy?n khng b? con R?n no b ra c?n ph?i. Tnh ??n nay, lng qu mi?n B?c c?ng ? ???c ??n hai, ba ci t?t bnh yn. Cn by gi? th ? khc nhi?u. C b qung kh?n ??, c?ng hay xu?ng n?m h?m cng m? gi? dy ? l ng??i lnh, ph?i sn sng ??i m?t v?i k? th. Mnh c?ng ? xc ??nh r?i, n?i bnh yn khng th? dnh cho ng??i lnh. Hm nay cc anh lnh C2 khng bi?t ? hnh qun ??n n?i no? Mnh c?ng th?y nh? v th??ng cho h? qu!


LSV (g/th)


Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat