gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ?ON E207
Back BI VI?T Bi vi?t v? E207 L?ch s? truy?n th?ng L? k? ni?m ngy 27-07-2012(Ph?n 1)

TIN BAN LIN L?C

Ngy 27-07-2012, k? ni?m 65 n?m ngy th??ng binh li?t s?, Cc C?u chi?n binh  trung ?on 207, thn nhn gia ?nh Li?t s? t? m?i mi?n c?a T? qu?c ? v? ngh?a trang huy?n M?c ha, H. Tn th?nh, v v? ?p ? Bin, Huy?n Thanh Ha, t?nh Long An . N?i ?y ?ang xy d?ng " KHU T??NG NI?M CC LI?T S? TRUNG ?ON 207" hy sinh trong cu?c chi?n tranh ch?ng m? c?u n??c t?i t?nh Long An v cc t?nh ln c?n, ?? th?p nhang t??ng nh? cc li?t s?

??ng th?i, cng v?i chnh quy?n ??a ph??ng c?t b?ng khnh thnh giai ?o?n 1 KHU T??NG NI?M CC LI?T S? TRUNG ?ON 207 hy sinh t?i t?nh Long an v cc t?nh ??ng b?ng sng C?u long trong chi?n tranh ch?ng M?.

(giai ?o?n 2 d? ki?n s? khnh thnh vo ngy 08/09 m l?ch, nh?m ngy 22/10./2012)

Ban LL

1 2

?on c?u chi?n binh 207 v thn nhn vi?ng ng?a trang M?c Ha

Tr??c m? t?p th? LS trung ?on 207 t?i ngh?a trang M?c Ha

3 4

Tr??c m? t?p th LS E207

Nh th? ? ? be tong mai, chuan bi l?p ngi

5 6

Ngi mi?u c?

Nh V?n Bia tr??c khu T??ng Ni?m (bn c?nh ngi mi?u c? v?n ???c gi? nguyn)

7 8

Ng?a trang H. M?C HA

Pht t??ng ni?m

9 10

Bi V?N BIA

Nguy?n Ph??ng Th?o, em gi LS Nguy?n M?ch S?n Pht bi?u t?i bu?i l?

12 13

?/C T? D?ng  B Th? Huy?n ?y Th?nh Ha v ccD/C ??i di?n cc ban nghnh, ?on th? cng v?i d0a5i di?n Ban LL E207 m?c ni?m tr??c Bia t??ng ni?m cc LS trung ?on 207 hy sinh t?i t?nh Long An

?/C B th? Huy?n ?y Th?nh Ha (ng??i m?c s?vin, ?i tr??c) cng cc ?/C th?p nhang t?i khu t??ng ni?m cc LS Trung ?on 207

15 16

?/C B th? huy?n ?y T? D?ng v ?/C Thi tr??ng ban LL E207

T? tri qua: ?c M??i Khn (Ph CT, ?/C Thi truong ban LL) v ?/C T? D?ng B th? c?t b?ng khnh thnh giai ?o?n 1 KHU T??NG NI?M CC LS E207

14 17
Chu?n b? l?
18 19

Em gi Ph??ng Th?o trao ??i cng vi?c v?i cc anh trong ban LL E207

20 21

Ngi m? t?p th? cc LS E207 t?i ngh?a trang H. M?c Ha - Long an

Nh Bia ?hon thnh

22 23

Ngh?a trang Huy?n Tn Th?nh

24 25

ton c?nh khu tuong nim

Thanh nien v cc t?ng l?p nhn dn th?p nhang tr??c nh v?n bia

26 27

ng V? Trung Kin v ng H? B Ln giao l?u v?n ngh?

28 29

Ban LL E207 v gia ?nh LS Pham Cng Nh?ng (t? tri qua: ng Kin, ng H? b Ln, Chu Hon (chu trai LS Nh?ng) hai em trai LS Nh?ng, ng Ki?u Anh trai LS Nh?ng v ng Thi, cu?i cng l ng C??ng CCB

Cc c?u chi?n binh v thn nhn cc LS tr??c nh v?n bia t?i khu t??ng ni?m cc LS E207 _ Long an

30 31

Thn nhn LS Pham Cng Nh?ng (t? tri qua hai em ru?t LS; Anh Trai LS v cu8i1 cng l chau trai Pham Cng Hon)

T? Ph?i qua: Ph??ng Th?o em gi v em trai LS S?n, ng Ki?u anh trai LS Nh?ng v cu?i cng l ng T? T? ng??i l?p ngi mi?u t? n?m 1991

33

Chu Ng?c Anh, chu gi LS Nguy?n M?nh S?n

32
BBan LL E207 v hai con gi c?a Tc gi? bi V?N BIA (Thy D??ng v Kim Anh DT 0915035886)

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat