gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ?ON E207
Back BI VI?T Bi vi?t v? E207 L?ch s? truy?n th?ng Lan M Linh - N? ?i?p bo xinh ??p ??t Si Gn

M?t bu?i chi?u n?m 1946, m?c o mu tm hoa c, c bnh th?n gi? sng tiu di?t tn vi?t gian Hi?n S?, gy ch?n ??ng khu v?c trung tm n?i thnh Si Gn.

N? ?i?p bo ??p nh? m?t bng hoa v ci tn c?a m?t vng ??t anh hng

lan-me-linhTh?i khng chi?n ch?ng Php, kh?p ??t Nam b? khng ai l khng bi?t ??n danh ti?ng c?a n? ?i?p bo n?i thnh Lan M Linh. N? ?i?p bo Lan M Linh l ng??i ??u tin m? mn n? pht sng cho phong tro tr? gian t?i n?i thnh Si Gn trong khng chi?n ch?ng Php.

Nh?ng ng??i l?n ln trong Cch m?ng Thng 8 v ti?ng sng khng chi?n ??u tin sau ngy 23/9/1945 ? Nam B? ??u coi Lan M Linh l t?m g??ng b?t khu?t tuy?t v?i cu?n ht mnh li?t l?a tu?i thanh nin th? h? ? ?i vo cu?c ??u tranh ??c l?p v th?ng nh?t ??t n??c.

N? ?i?p bo Lan M Linh tn th?t l Nguy?n Th? Lan, sinh n?m 1929. Khi tham gia l?c l??ng bi?t ??ng thnh, ch? l?y b danh l Lan M Linh. Sau nh?ng chi?n cng c?a ch?, ci tn Lan M Linh l ni?m t? ho c?a bi?t ??ng thnh, ???c nhn dn ng??ng m? nh?ng c?ng l n?i m ?nh v?i gi?c Php.

Th?y ci tn Lan M Linh r?t hay v ??p, c ng??i t?ng h?i ch? v sao ch? l?i l?y b danh ? ?? ho?t ??ng, ch? tr? l?i ch? l ng??i mi?n B?c, sinh ? ??t M Linh (V?nh Phc), n?i ? d?y ln cu?c kh?i ngh?a anh hng c?a Hai B Tr?ng.

Khi tham gia l?c l??ng ?i?p bo thnh Si Gn, ch? l?y b danh l Lan M Linh v?i l?i th? s? chi?n ??u anh d?ng, kin c??ng ?? x?ng l con chu c?a Hai B.

Khi vo ??n Si Gn, ch? s?ng v?i b c tn l c? Nh lm ngh? bnh ng?t. C? Nh c s?p bnh k?o trong ch? B?n Thnh, ngay d??i chn thp ??ng h?

Sau khi Php quay tr? l?i ?nh chi?m Nam b?, Lan M Linh m?i 16 tu?i ? b? nh vo vng khng chi?n, ??c m? ???c ?i theo cch m?ng ?nh ?u?i gi?c. Vo vng khng chi?n, Lan M Linh theo h?c ? tr??ng qun chnh ? Li Thiu r?i v? lm lin l?c cho m?t ??n v? b? ??i.

Tn sao, ng??i v?y, thu? thi?u n?, nhan s?c c?a Lan M Linh lm m ??m bao chng trai. C l?n Lan M Linh ?i cng tc, b? ??ch b?t ? An S?n. B?n ??ch ??a Lan M Linh v nhi?u chi?n s? cch m?ng khc v? giam vo bt.

Nh?ng th?ng s?p ? ci bt ? v?a nhn th?y Lan M Linh ? m ch? nh? ?i?u ?? li?n ?? ngh? ch? lm v? h?n. Ch? v? ??n ?o suy ngh? r?i lm b? ra v? ??ng . Th?y th? h?n khng tri ch? n?a. Nh?ng th?a lc tr?i ch?ng v?ng t?i, ch? ? b? tr?n vo r?ng.

C ?i?u tm mi khng ???c ??n v? c?, ch? g?p m?t ng??i cn b? tn Nguy?n Xun Di?u. Ng??i ny khuyn ch? nn ghi tn h?c thm m?t l?p qun chnh ?? rn luy?n n?ng l?c, ph?m ch?t, sau khi ra tr??ng s? ?ng gp nhi?u h?n cho cch m?ng.

L?p qun chnh m ch? h?c l l?p dnh ring cho cc n? sinh Si Gn. Khi mn kha, ton b? cc ch? em t?t nghi?p s? quay v? ho?t ??ng trong n?i thnh Si Gn.

Trong l?p qun chnh, cn c m?t c gi xinh ??p n?a tn l L?c. Khi cn ? nh c? Nh, Lan M Linh th??ng gip b c bun bn nn bi?t L?c, c?ng l ng??i mi?n B?c di c? vo nn c? hai nhanh chng quen nhau.

Sau ny khi khng chi?n n? ra, m?i ng??i ?i m?t n?i, Lan M Linh tnh c? g?p l?i L?c khi theo h?c l?p qun chnh. Sau m?t th?i gian h?c ? tr??ng qun chnh, Lan M Linh cng v?i 4 ch? em chi?n s? tr? nh?t v xinh ??p nh?t ???c giao nhi?m v? v? thnh ho?t ??ng.

Lan M Linh l m?t trong nh?ng ng??i ???c t? ch?c yu c?u quay v? thnh ph? ??u tin lm nhi?m v? ti?n tr?m, thu x?p tnh hnh trong n?i thnh ?? ?n nh?ng n? ?i?p bo khc v? n?i thnh.

V? n?i thnh, Lan M Linh l?p t?c lin h? v?i V?n Th?y, m?t c? s? b m?t c?a ta trong n?i thnh. V?n Th?y hnh ngh? h?t tc. Anh c m?t ti?m h?t tc ? s? 77 Meyer (sau ny l ???ng V Th? Su). Anh V?n Th?y tr??c t?ng tham gia khng chi?n, c?ng b? n?i thnh vo vng khng chi?n.

Nh?ng ng?t n?i anh v?n tr?ng tr?o, m?i cao, to l?n, nn c khng t ng??i nh?m t??ng anh l Ty lai, l Vi?t gian nn nghi ng? anh, khi?n anh ?nh ph?i tr? v? ngo?i thnh, v anh ngh? mnh v? ngo?i thnh ho?t ??ng s? c hi?u qu? h?n, ?? trnh s? nghi ng? khng ?ng.

V? n?i thnh, anh ? bi?n hi?u h?t tc c?a mnh thnh tr?m ho?t ??ng tnh bo. Khi Lan M Linh v 4 n? ?i?p bo xu?t hi?n, anh m? m?t qun c ph ?? cc c ng?y trang. Nh?ng ngy lo?n l?c, lao vo khng chi?n, c? 5 ch? em ??u ngho, nn m?i vi?c ?n ? ?i l?i c?a h?, ??u nh? s? h? tr? c?a ng??i ch? hi?u c?t tc yu n??c.

Ch? L?c c?m ??ng tr??c t?m chn tnh c?a anh V?n Th?y ? khng ng?n ng?i l?y trong ti ra h?p n? trang: Ch? ???c m? cho s?i dy chuy?n phng thn khi v? th?m m?. Ch? s? bn n chia cho m?y ch? em m?t t d?n ti. S? cn l?i giao cho Lan M Linh mua hng bn qun gi?i khi tr??c l ki?m ti?n ch?, sau ?? che m?t b?n m?t thm.

?n ??nh vi?c t?o v? b?c, nh?ng n? ?i?p bo thnh b?t ??u th?c hi?n nhi?m v?. Ng??i ch? huy tr?c ti?p c?a h? l anh Nguy?n ?nh Chnh, Ch? huy Ban Cng tc s? 1.

Nhi?m v? ??u tin m anh Chnh giao cho 5 n? ?i?p bo xinh ??p l nm l?u ??n t?i hi?u Coqdor, t?i gc ???ng Catinat Dormay (??ng Kh?i - M?c Th? B??i ngy nay).

Ban Cng tc s? 1 mu?n gy tm l hoang mang trong hng ng? k? th v kh?ng ??nh Vi?t Minh ?ang c m?t kh?p n?i b?ng nh?ng ti?ng n? trong n?i thnh. M qun Coqdor l?i l n?i b?n s? quan Php hay lui t?i ?n u?ng nh?n nh?p.

Ng??i ???c giao nhi?m v? l Lan M Linh v Bng, d cc ch? khc c?ng tranh nhau ?i. Bng qu ? R?ch D?p, th??ng g?n b v?i Lan nh? hnh v?i bng. H? l m?t ?i b?n ?n trong cng tc bi?t ??ng. Hai c nh?n nhi?m v? ra ?i, trang ?i?m r?t xinh t??i, l?ng l?y.

??n qun Coqdor, Lan M Linh v Bng ?ng hong b??c vo qun, dng v? th??t tha nh? cc c gi xinh t??i v thu ht m?i nh nhn c?a cc s? quan Php ? ?y. H? ng?i ?n, ti?p chuy?n v?i cc s? quan Php v l?ng l?ng quan st.

Khi th?y qun ? th?i ?i?m ?ng khch, ?n o nh?t, t?t c? m?t ?? phng, c?nh gic, Lan M Linh v Bng l?ng l? b??c ra ngoi c?a ti?m r?i m?i ng??i nm 1 tri l?u ??n vo trong. C? hai qu? l?u ??n ??u n? ?anh g?n. Hi?u ?n h?n lo?n. Hai c gi rt lui an ton.

Sau chi?n cng ??u tin, pht hi?n Lan M Linh l m?t n? ?i?p bo gan d?, Nguy?n ?nh Chnh ? giao cho Lan M Linh ???c giao cho nhi?m v? m st ? ??c DAngenlien l cao ?y Php ? ?ng D??ng.

Tn ny l m?t tn co gi khoc o th?y tu mang tham v?ng quy?t ti chi?m Nam K? thnh thu?c ??a nh? c?. Vi ngy t?i, h?n s? di?n thuy?t tr??c ?m cng ch?c cao c?p t?i dinh th?ng soi. Ba c gi ???c giao nhi?m v?, trong ? Lan M Linh l ng??i ch?u trch nhi?m chnh.

C? ba ?n m?c l?ng l?y, v??t qua hng ro m?t thm. Theo k? ho?ch, nm l?u ??n xong, h? ph?i lau tay b?ng kh?n mi xoa t?m n??c hoa ?? xa ???c mi l?u ??n. K? ho?ch ? v?ch s?n. H? ?i?m nhim cng gi?i ch?c cao c?p b??c vo dinh th?ng soi.

Nh?ng b?n m?t thm ? kho b? tr ?? hng ro ng??i nghe di?n thuy?t cch tn ? ??c m?t kho?ng an ton. D ? len l?i ln ??n t?n bn ??u, nh?ng Lan M Linh v?n cn cch tn Cao ?y ?ng D??ng m?t ?o?n kh xa. B?i th? m k? ho?ch th?t b?i.

K? t? sau chi?n cng ??u tin khi?n qun Php khi?p s?, b?t an ? ti?m ?n Coqdor, Lan M Linh ? l?p ???c nhi?u chi?n cng. Tin ??n v? m?t c gi xinh ??p d?ng c?m ?nh Ty lan kh?p n?i thnh Si Gn. Khng t ng??i x xo, ca ng?i c.

N? ?i?p bo Lan M Linh b?t ??u b? gi?c lng s?c nh?ng tm khng ra. Nh?ng vi?c c lm ? n?i thnh Si Gn ? gy ti?ng vang, kch thch phong tro ?nh Ty trong n?i thnh.

Pht sng bn hng ch? B?n Thnh

Vo nh?ng n?m Php m?i quay tr? l?i chi?m ?ng Nam b? l?n th? hai, h?u h?t bo ch ??u ln ti?ng ?i th?ng nh?t ??t n??c v ?ng h? Ch? t?ch H? Ch Minh. Tn tu?i c?a Ch? t?ch H? Ch Minh xu?t hi?n trn nhi?u t? bo trang tr?ng.

Ch? tr? bo Ph?c H?ng l h ho ch? tr??ng chia c?t Vi?t Nam, thnh l?p m?t n??c Nam K? t? tr? v ln ti?ng tha m? Ch? t?ch H? Ch Minh. T? bi?t ??ng c?a Lan M Linh ? ???c giao cng tc tr?ng tr? tn ch? bt bo Ph?c H?ng l tn vi?t gian D??ng V?n D?, bt hi?u l Hi?n S?. ? l m?t s? ki?n ?ng ghi nh? t?i ch? B?n Thnh th?i ?.

Theo nh?ng cn b? ?i?p bo n?i thnh th?i ch?ng Php, ta ? vi?t th? c?nh co Hi?n S? r?t nhi?u l?n nh?ng tay ny v?n ngoan c?, ngy cng ?n su vo ch? tr??ng chia c?t ??t n??c.

Khng th? ?? cho Hi?n S? tung honh trn t? Ph?c H?ng, m?t t? bo ???c th?c dn Php ?? ??u, ch? huy Nguy?n ?nh Chnh ? giao nhi?m v? cho Lan M Linh v m?t n? bi?t ??ng n?a tn Tm nm l?u ??n. H? h?n nhau ? ti?m h?t tc V?n Th?y.

Nh?ng ??n gi? ln ???ng, Tm khng th?y Lan M Linh ?u. V cng s?t ru?t v s? ch?m tr? khng c l do c?a Lan M Linh, Tm v L?c ? ?i m st tn Hi?n S?. Khng may c? hai b? b?t ngay hm ?, khi k? ho?ch m st ch?a thnh cng.

L do khi?n Lan M Linh ch?m tr? v lc ? ch? ? b? b?n m?t thm theo di, chng ? nghi ng? ch? chnh l Lan M Linh. Hm ? ?i ??n n?i h?n, pht hi?n ra m?y ci ?ui c?a b?n m?t thm, Lan M Linh ? ph?i ?i vng vo tm cch c?t ?ui, v th? m ?n n?i h?n ch?m tr?.

Th?y ??ng ??i b? b?t m m m?u m st tn vi?t gian Hi?n S? v?n ch?a th?c hi?n ???c, Lan M Linh v cng n h?n v ? xin ch? huy Nguy?n ?nh Chnh xin anh tr?c ti?p giao nhi?m v? cho m?t mnh ch?. Ch? quy?t tm l?n ny s? tiu di?t b?ng ???c tn Hi?n S?.

???c s? ch?p thu?n c?a ch? huy, Lan M Linh dnh c? tu?n sau ? ?? theo di ho?t ??ng, thi quen sinh ho?t c?a Hi?n S?. C bi?t ta so?n bo Ph?c H?ng n?m ngay trn ???ng Bonnard (L L?i by gi?), ngay ven hng ch? B?n Thnh. Tn Hi?n S? ?i ?u c?ng c hai v? s? theo st b?o v?.

1 tu?n sau, vo bu?i sng quy?t ??nh, Lan M Linh 17 tu?i ? ch?n cho mnh m?t chi?c o di mu tm hoa c, qu?n l?a tr?ng, chi?c v ??m sang tr?ng trong ? c gi?u kh?u sng 6,35 ly. Chi?c o hoa c ny l c?a anh Nguy?n ?nh Chnh t?ng ch?. Ch? nhn mnh trong g??ng v t? m?m c??i: Trng mnh gi?ng m?t c gi ?ang h?n h v?i ng??i yu.

Sang tr?ng, tha th??t, Lan M Linh ??n th?ng ta so?n bo Ph?c H?ng v kin nh?n ng?i trn b?ng ? ch? ??i. H?t gi? lm vi?c, Hi?n S? t? trn l?u b??c xu?ng. H?n b??c ra ???ng, ti?n ??n ci xe h?i ??u st bn ???ng.

Hai tn v? s? v?n theo st h?n nh? hnh v?i bng. Lan M Linh l?p t?c quy?t ??nh trong tch t?c, c ??ng ln, ?i ngay l?i chi?c xe. Bn tay b nh? c?a c t? trong chi?c v ??m l?y v?t ra kh?u sng ng?n. Lan M Linh bp c.

Hi?n S? trng ??n. H?n hon ton b?t ng?, b??c ?i l?o ??o, tm cch tr?n ch?y nh?ng khng k?p. B?y gi? hai tn v? s? m?i k?p ph?n ?ng. Chng nho t?i ch?p tay Lan M Linh, gh hai cnh tay c l?i. Ngay sao ?, b?n m?t thm ?p t?i b?t Lan M Linh ?i.

Chuy?n x?y ra th?t nhanh nh?ng dn chng ???ng Bonnard ? ch?ng ki?n t? ??u ??n cu?i. M?t chi?c xe hi?n binh ? ??u bn ???ng. T? b?o v? Lan M Linh tuy c ?i theo ?? s?n sng ?ng c?u ch?, nh?ng ? khng k?p ??n gi?i thot cho ??ng ??i.

Bi?t mnh khng th? l?n trnh, Lan M Linh khng mu?n ?? m?t t? ch?t ng??i chi?n s? cch m?ng. C b??c theo chng m?t cch ??nh ??c, vn t o di khi b??c ln xe v?i s? bnh th?n kh tin.

Khng m?y ch?c, c? ch? b?n Thnh xn xao v? vi?c c gi m?c o mu tm hoa c ? dng sng m st tn ch? bt bo Ph?c H?ng Hi?n S?. N? ?i?p bo Lan M Linh b? b?t ??u b??c vo ??a ng?c tr?n gian.

B?n m?t thm ??a ch? v? tra t?n ch? cho ??n sng r?i chuy?n c sang bt Catinat. T?i ?y, Lan M Linh g?p l?i L?c ? b? b?t t? tu?n tr??c ?. Chng tra t?n L?c mu me ??y ng??i, hai chn b? d?p nt, khng ?i l?i ???c.

Hai ch? em th?y nhau m nhau khc t?c t??i. H? h?a s? nh?t ??nh khng khai bo, kin quy?t li?u ch?t ?? b?o v? c? s? cch m?ng.

Sng hm sau, ??ch cho hai ch? em ??i ch?t. C? hai ??u khng nh?n c quen bi?t nhau. Tn m?t thm ??ch m?m c??i nham hi?m. H?n ??a ra hai chi?c o di mu tm hoa c cng m?t th? hng, cng m?t mu hoa c ???c may ? cng m?t ti?m may. Chi?c o mu tm ny c? ??i ai c?ng c. Lan M Linh ? m?c chi?c o ? ?? th? hi?n s? quy?t tm c?a mnh.

Chng ?nh L?c v Lan M Linh d man. C? hai c gi m?nh mai, xinh ??p l?n l??t h?ng ch?u nh?ng ngn ?n tra t?n tn b?o, khng th??ng ti?c c?a k? th. Chng l?t h?t qu?n o Lan M Linh ra, dng roi qu?t th?ng vo thn hnh ch?.

Lan M Linh b? b?t vo ngy 12/3/1946. Vi tu?n sau, ch? b? ??a ra ta v b? k?t n t? hnh, nh?ng kin quy?t khng khai g. Lc ra ta, ng??i ch? b?m d?p, th??ng tch t? ??u t?i chn, khng ?i l?i ???c. ? ta, Lan M Linh ???c lu?t s? L Sch Vinh bo ch?a.

L m?t tr th?c yu n??c, ng bi?n h? cho ch? r?t hng h?n. ng cho hnh ??ng c?a Lan M Linh l yu n??c, ch?ng chia c?t ??t n??c, ???c nhn dn ??ng tnh, c?ng nh? ng??i Php ? ??ng ln khng chi?n ch?ng l?i b?n ??c qu?c x xm l??c.

Nh? s? bo ch?a c?a lu?t s? L Sch Vinh m Lan M linh thot n t? hnh do ?y vin chnh ph? ?? ngh?. Ch? ???c gi?m n xu?ng cn 20 n?m t kh? sai. Nh?ng ??n n?m 1954, sau Hi?p ??nh Gi?-ne-v?, Lan M Linh ???c trao tr? v? mi?n B?c. Ch? v? cng tc ? Trung ?on 55.

??n ??u n?m 1975, ch? vo Si Gn, cng tc ? S? Y t? X h?i th??ng binh r?i chuy?n v? b?nh vi?n ??n ??t. Ch? khng th? c con, do nh?ng n?m thng s?ng trong t, ch? b? ??ch tra t?n qu tn b?o.

Lan M Linh m?t vo ngy 1/2/1985 sau m?t c?n b?o b?nh. ?m tang ch? Lan do ng V? H?i S?n, Tr??ng Ban lin l?c truy?n th?ng Ti?u ?on Quy?t T? 950 lm Tr??ng Ban t? ch?c l? tang.

C ?ng ??o cc anh ch? em trong khng chi?n ??n d? nh? Th??ng t??ng Tr?n V?n Tr, Thi?u t??ng T K, Thi?u t??ng Tr?n H?i Ph?ng, b Ng Th? Hu?, B ?? Duy Lin, Ph Ch? t?ch UBND TP H? Ch Minh, Anh hng ??i t H? Th? Bi ?ng ?? m?t cc b?n chi?n ??u ? Ban Cng tc 1 v nhi?u Ban Cng tc n?i thnh khc.

Cc ??ng ch ??i di?n Thnh ?y v ?y ban nhn dn TP HCM, cc ??ng ch T? l?nh l?c l??ng v trang Nam B? v Si Gn hai th?i khng chi?n ? ??n v?nh bi?t c n? sinh Si Gn ? tr?n ??i hy sinh, tr?n ??i gian kh?. T?t c? h? ??u bi?t ch? v n? ph?c s? can ??m c?a ch?.

Th?i gian c th? xa nha nhi?u th?, nh?ng ch? B?n Thnh v?i thp ??ng h? ba m?t ng ra Qu?ng tr??ng Quch Th? Trang trung tm thnh ph? Si Gn mi mi s? khng qun s? ki?n ?y: ngy 12/3/1946, c n? sinh 17 tu?i Lan M Linh, trong b? o di tm hoa c, ? gi? sng b?n tn Vi?t gian Hi?n S?.

Lan M Linh l ng??i ??u tin ? m? mn n? pht sng cho phong tro tr? gian t?i n?i thnh Si Gn trong khng chi?n ch?ng Php, kch thch phong tro tr? gian, di?t gi?c ? n?i thnh th?i ch?ng Php.

Theo PH? N? NGY NAY

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat