gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ?ON E207
Back BI VI?T Bi vi?t v? E207 Danh sch li?t s? Danh sch li?t s? Trung ?on 207 - HS n?m 1975

  • PDF.

Admin: Danh sch ny ???c Ban lin l?c trung ?on 207- sao l?c t?i phng chnh sch Qun khu 9 - Theo nhi?u ??ng ??i cn s?ng st, th danh sch ny cn thi?u nhi?u, v nh?ng ng??i cn s?ng ??n hm nay, ch?ng ki?n ??ng ?i mnh ng xu?ng, nh?ng trong danh sch khng c - ?y c?ng l nh?ng khi?m khuy?t trong chi?n tranh m khng th? trnh kh?i, chng ti ? b? sung nh?ng thi?u st trong danh sch ny theo thng bo c?a ??ng ??i cn s?ng st ??n ngy hm nay.

Mong cc ??ng ??i E207 cn s?ng st, pht hi?n ra ??ng ??i no ? hy sinh, nh?ng ch?a c tn trong danh sch, vui lng thng bo cho qu?n tr? bi?t, ?? b? sung.

C?ng theo m?t s? ??ng ??i, th tr?n Ba C, (kho?ng cu?i n?m 1972- ??u n?m 1973) trung ?on 207 c?ng Hy sinh nhi?u, nh?ng khng th?y c tn trong danh sch, ??ng ??i no bi?t r tr?n Ba c, xin vi?t bi g?i v? cho chng ti

Trn tr?ng.

??a ch?: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

1 Tr?n Xun L?c 1956 V?n Bnh Th??ng Tn H Ty
2 Ph?m Thanh Dung 1954 X??ng Lm L?ng Giang H B?c
3 Tr?n ??ng Nghi 1954 Quy?t Th?ng Thanh H H?i h?ng
4 Nguy?n Th? H?ng 1955 xm ?? ??i Ha Tn Yn H B?c
5 Hong V?n Thi 1954 Ng?c Tri?u Tn Yn H B?c
6 Nguy?n V?n ??i 1955 xm 8 Ngh?a Phong Ngh?a H?ng Nam H
7 V? V?n Tiu 1954 Trng Knh Minh ??c Th?y Nguyn H?i Phng
8 Nguy?n V?n H?i 1954 Ho?ng L?c Ho?ng Ha Thanh Ha
9 V? Xun Chi?u 1953 Duyn H?ng Duyn H Thi Bnh
10 Tr?n V?n An 1954 SN 169, B1 TT Ph??ng Mai H N??i
11 Nguy?n Xun Vin 1948 ??c Thu?n ??c th? H T?nh
12 L??ng V?n L?c 1947 Vn Long Ng?c L?c Thanh Ha
13 Giang V?n Cn 1953 yn M? L?ng Giang H B?c
14 Nguy?n ?nh Khuy?n 1955 Lin Ph??ng Th??ng Tn H Ty
15 L Ch T??ng 1956 Lin Ph??ng Th??ng Tn H Ty
16 ??ng V?n Th?ng 1954 Ngh?a Ha L?ng Giang H B?c
17 Bi V?n Nam 1955 M? H L?ng Giang H B?c
18 ?? Xun ??c 1952 C?m H?ng C?m Xuyn H T?nh
19 Tr?n V?n Quang 1955 Cao X Tn Yn H B?c
20 Nguy?n V?n Quy?t 1952 Ng?c Vn Tn Yn H B?c
21 Nguy?n Xun Ki?m 1953 Cao X Tn Yn H B?c
22 ?? L V?n 1955 Th??ng Tn H Ty
23 Ng V?n Long 1955 T Hi?u Th??ng Tn H Ty
24 Nguy?n V?n ?ng 1944 V?n Giang Ninh Giang H?i H?ng
25 T? V?n Xun 1956 H H?i Th??ng Tn H Ty
26 Tr?n V?n Thanh 1955 H?i H?ng
27 Ph?m Vi?t C?i 1956 Qu?t ??ng Th??ng Tn H Ty
28 Nguy?n Xun Loan 1953 n Ha L?ng Giang H B?c
29 T Ng?c Canh 1954 Ln V??n L?c Bnh L?ng S?n
30 L V?n Th??ng 1942 Gia Vi?n Ninh Bnh
31 Nguy?n V?n Th? 1950 Yn Gi Qu? V H B?c
32 Nguy?n H?u Tnh 1954 tn yn yn D?ng H B?c
33 Ng V?n Bnh 1956 H L?nh H Trung Thanh Ha
34 Nguy?n Phong C?m 1954 Ng?c L Tn Yn H B?c
35 Hong V?n Hng 1952 Ph??ng Qu? Lin Ph??ng Th??ng Tn H Ty
36 Hong V?n Thao 1955 Lam Gi?i Tn Yn H B?c
37 Tr?nh V?n Th?ng 1956 H H?i Th??ng Tn H Ty
38 L Xun V? 1950 ??ng Ha Kim B?ng H B?c
39 ?? B Th??ng 1954 L?u x-??c Giang Hoi ??c H ty
40 Tr?n Huy Minh 1954 tn H?p Quc Oai H Ty
41 Nguy?n S?n 1954 Tri?u yn Hoi ??c h ty
42 Ph?m V?n Phng 1955 khu 4 TT K? s?t, Bnh Giang H?i H?ng
43 Cao V?n Phi?u 1955 Yn L?c yn Nam H
44 ?on V?n Duyn 1953 ?ng Long Ti?n H?i Thi Bnh
45 Tr?n ??c Quy?t 1952 Tin D??c ?a Phc V?nh Ph
46 Bi Gia Ti?p 1950 Vi?t H?ng Thanh H H?i H?ng
47 ?o B Hng 1949 L??ng S?n L?ng Giang H B?c
48 Nguy?n Xun K?t 1955 an t??ng Hoi ??c H Ty

49

50

L Hong S?n

Nguy?n v?n Hng -qu?n l C20-qu H B?c. Hng c mi tc xo?n ,ng??i nh? ,vui tnh

1956 H S?n H Trung

Thanh Ha

BÌNH LUẬN  

 
0 #24 27/7/2017Nguy?n Th? Huy?n 27-07-2017 07:42
Trích dẫn
 
 
0 #23 tin li?t s?V? G?n CCB e207 25-07-2017 16:25
Trích dẫn
 
 
0 #22 Tr? l?i b?n Nguy?n H?ng S?nAdmin 30-03-2016 14:08
Trích dẫn
 
 
0 #21 Xin h?i Admin CCB e207nguy?n h?ng s?n 19-03-2016 11:22
Trích dẫn
 
 
0 #20 l hng hlehongha 21-04-2015 10:41
Trích dẫn
 
 
0 #19 l h?ng hlehongha 21-04-2015 10:19
Trích dẫn
 
 
0 #18 Ngy 27-7hong v?n h?ng 25-07-2014 15:40
Trích dẫn
 
 
+1 #17 Chc M?ng N?m m?i!Hong V?n H?ng 01-01-2014 09:14
Trích dẫn
 
 
0 #16 Chia s?.Hong V?n H?ng 26-12-2013 10:01
Trích dẫn
 
 
+1 #15 Thn g?i em H?ngV? G?n CCB e207 24-12-2013 14:53
Trích dẫn
 

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat