gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ĐOÀN E207
Back BÀI VIẾT Bài viết về E207 Danh sách liệt sỹ Danh sách liet sy trung đoàn 207 (chưa đầy đủ)

Danh sách liet sy trung đoàn 207 (chưa đầy đủ)

  • PDF.

Danh sách LS E 207 Hy sinh tại xã Thạnh phước Thạnh hóa Long an (chưa đầy đủ)

STT

Họ và tên

Năm sinh


( Phường )

Huyện
( Thị xã )

Tỉnh
( Thành phố )

Đơn vị

1

Đặng Thế Xương

1951

Nghĩa Hòa

Nghĩa Hưng

Nam Hà

D1, E 207

2

Vũ Văn Sơn

1954

Quang Minh

Kiến Xương

Thái Bình

D1, E 207

3

Trịnh Xuân Trường

1933

Bắc Lương

Thọ Xuân

Thanh Hóa

D1, E 207

4

Vi Văn Mói

1947

Ban Công

Ba Thước

Thanh Hóa

D1, E 207

5

Nguyễn Văn Minh

1953

Liêm Cần

Thanh Liêm

Hà Nam

D1, E 207

6

Nguyễn Thanh Nhàn

1949

Trung Kẻng

Gia Lương

Hà Bắc

D1, E 207

7

Tô Văn Hồng

1949

Phú Nhi

Viện Sơn

Hà Tây

D1, E 207

8

Nùng Văn Bảo

1953

Thiên Sơn

Sơn Động

Hà Bắc

D1, E 207

9

Ngô Văn Phi

1953

Tân Xích

Lục Ngạn

Hà Bắc

D1, E 207

10

Nguyễn Văn Long

1949

Vạn Phúc

hà Đông

Hà Tây

D1, E 207

11

Nguyễn Văn Kiệm

1950

Hoằng Quý

Hoằng Hóa

Thanh Hóa

D1, E 207

12

Chu Quốc Thịnh

1950

Dân Chủ

yên Mỹ

Hải hưng

D1, E 207

13

Đoàn Xuân Phương

1945

Phương Kỳ

Tứ Kỳ

Hải Hưng

E 207

14

Đào Quang Xuế

1953

Minh Tân

Kinh Môn

Hải Hưng

D1, E 207

15

Nguyễn Văn Khoái

1939

Tô Hiệu

Thường Tín

Hà Tây

D1, E 207

16

Nguyễn Chính Vị

1947

Đông Xuân

Kim Anh

Vĩnh Phú

D1, E 207

17

Vũ Văn Mão

1951

Yết Kiêu

hà Đông

Hà Tây

D1, E 207

18

Ninh Văn Mừng

1954

Đồng Cốc

Lục Ngạn

Hà Bắc

D1, E 207

19

Lương Ngọc Luân

1945

Trung Sơn

Việt Yên

Hà bắc

D1, E 207

20

Trần Đình Hưởng

1950

Yên Lãng

Từ Liêm

Hà Nội

D1, E 207

21

Nguyễn Đức Nhuận

1948

Yên Lương

Ý yên

Nam Hà

D1, E 207

22

Hoàng Hữu Dị

1945

Tân Mỹ

Yên Thế

Hà Bắc

D1, E 207

23

Vi Văn Mọn

1953

Tân Sơn

Lục Ngạn

Hà Bắc

D1, E 207

24

Nguyễn Văn Hòe

1949

Hùng Dũng

Duyên Hà

Thái Bình

D1, E 207

25

Nguyễn Văn Ca

1951

Hoằng Lạc

Hoằng Hóa

Thanh Hóa

D1, E 207

26

Nguyễn Mạnh Khôi

1951

Trần Hưng Đạo

TX Phủ Lý

Nam Hà

D1, E 207

27

Nguyễn Trí Cường

1951

Kỳ Bá

TX Thái Bình

Thái Bình

D1, E 207

28

Đỗ Đức Nghi

1950

Đại Hà

An Thụy

Hải Phòng

D1, E 207

29

Lê Nghĩa

1948

CPC

D1, E 207

30

Lê Xuân Học

1950

Lưỡng Vương

Yên Sơn

Tuyên Quang

D1, E 207

31

Nguyễn Trần Đại

1932

Quyết Tiến, Văn Tố

Phù Cừ

Hải Hưng

D1, E 207

32

Mai Xuân Chí

1953

Dương Hưu

Sơn Động

Hà Bắc

D1, E 207

33

Chu Văn Tươi

1952

Tiên Lục

Lạng Giang

Hà Bắc

D1, E 207

34

Nguyễn Phú Lanh

1949

Gia Lập

Gia Viễn

Ninh Bình

D1, E 207

35

Nguyễn Hữu Thuộc

1950

Gia Thịnh, Gia tân

Gia Viễn

Ninh Bình

D1, E 207

36

Hoàng Anh Tuấn

1950

Hoằng Trinh

Hoằng Hóa

Thanh Hóa

D1, E 207

37

Đỗ Văn Thiên, Chiên

1951

Thanh Sơn

Sơn Động

Hà Bắc

D1, E 207

38

Phạm Xuân Bằng

1954

Hưng Đạo

Tứ Ký

Hải Hưng

D1, E 207

39

Vương Văn Hồng

1933

Tình Húc

Bình Liêu

Quảng Ninh

E 207

40

Trần Văn Tiệm

1943

Hải Ninh

Tĩnh Gia

Thanh Hóa

E 207

41

Lê Hồng Đông

1945

Lâm Thao

Tp. Việt Trì

Vĩnh Phú

E 207

42

Ngô Văn Nhiên

1933

Trực Thuận

Nam Ninh

Nam Hà

E 207

43

Nông Văn Tình

1949

Quang Thành

Trường Khánh

Cao Bằng

E 207

44

Lê Doãn Tình

1949

Đông Nam

Đông Sơn

Thanh Hóa

E 207

45

Trần Đình Hùng

1946

Cổ Thành

Chí Linh

Hải Hưng

E 207

46

Đậu Khắc Hoan

1948

Đức Hòa

Đức Thọ

Hà Tĩnh

E 207

47

Đặng mạnh Tường

1942

Gia Tốn

Gia Lâm

hà Nội

E 207

48

Nguyễn Văn Quý

1940

Lê Bình

Thanh Miện

Hải Hưng

E 207

49

Đinh Gia Tường

1952

Gia Phong

Gia Viễn

Ninh Bình

E 207

50

Trần Văn Doãn

1952

Bình Định

Kiến Xương

Thái Bình

E 207

51

Hà Duy Tân

1952

Cẩm Xương

Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh

E 207

52

Nguyễn Văn Thành

1951

Đồng Lộc

Can Lộc

Hà Tĩnh

E 207

53

Hoàng Văn Sớn

1952

Tân Sơn

Lục Ngạn

Hà Bắc

E 207

54

Trương Văn Cung

1948

Minh Hoàng

Phù Cừ

Hải Hưng

E 207

55

Bùi Văn Thiếp

1938

Thụy Hương

An Thụy

Hải Phòng

E 207

56

Phạm Văn Chung

1939

Anh Dũng

Tiên Lữ

Hải Hưng

E 207

57

Vũ Trọng Canh

1952

An Dương

Hải Phòng

E 207

58

Nguyễn Công Thành

1950

Thụy Xuân

Thụy anh

Thái Bình

E 207

59

Nguyễn Thanh Dực

1950

Kỳ Xuân

Kỳ Anh

Hà Tĩnh

E 207

60

Cao Xuân Uyển

1951

Diễn Thành

Diễn Châu

Nghệ An

E 207

61

Phạm Văn Thường

1951

Quỳnh Bá

Quỳnh Lưu

Nghệ An

E 207

62

Phạm Công Nhưng

1952

Hồng Lạc

Thanh Hà

Hải Hưng

E 207

63

Nguyễn Trần Oanh

1953

Hồng Bằng

Yên Mỹ

Hải Hưng

E 207

64

Thái Đình Kim

1953

Diễn Thành

Diễn Châu

Nghệ An

E 207

65

Phạm Ngọc Thuyết

1951

Đông Phương Yên

Chương Mỹ

Hà Tây

E 207

66

Trần Hữu Nguyên

1943

Tiên Động

Tứ Kỳ

Hải Hưng

E 207

67

Dư Tôn Tín

1952

Cẩm Hòa

Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh

E 207

68

Trần Văn Sáu

1952

Quỳnh Ngọc

Quỳnh Lưu

Nghệ An

E 207

69

Trần Xuân Lê

1952

Kỳ Phong

Kỳ anh

Hà Tĩnh

E 207

70

Nguyễn Tiến Khung

1950

Kỳ Phú

Kỳ anh

Hà Tĩnh

E 207

71

Trần Văn Hiệp

E 207

72

Nguyễn Mạnh Sơn

36- ngõ Phát lộc

 Q. Hoàn kiếm

 Hà nội

E 207

73

Vũ Tiến Huỳnh

1952

E 207

74

Lê Ngọc Huyền

E 207

75

Đặng Thừa Sinh

1942

E 207

76

Nguyễn Mạnh Hùng

1948

Xi Măng

Hải Phòng

E 207

77

Hoàng Quang Phát

E 207

78

Nguyễn ứng Long

1948

Nguyễn Văn Tố

Hà Nội

E 207

79

Nguyễn Văn Tế

1953

 29, Trần cao vân

 Q. Hai bà Trưng

 Hà nội

E 207

80

Thân Văn Quyết

1953

Dĩnh Kế

lạng Giang

Hà Bắc

E 207

81

Nguyễn Đăng Thêm

1946

Ngọc Xá

Quế Võ

Hà Bắc

E 207

82

Đoàn Như Núng

1948

Kim anh

Kim Thành

Hải Hưng

E 207

83

Sái Văn Khanh

1949

Định Chung

Tam Dương

Vĩnh Phúc

 C25,E 207

84

Trần Danh Giang

1944

Đông Sơn

Đông Quan

Thái Bình

E 207

85

Cao Phú Cảnh

1936

Chu Hóa

Lâm Thao

Phú Thọ

E 207

86

Lê Văn Vinh

1950

công ty vật tư hà Bắc

hà Bắc

D1, E 207

87

Trần Đăng Nghi

1954

Quyết Thắng

Thanh Hà

Hải hưng

C2, E 207

88

Hoàng Văn Thái

1954

Ngọc Triệu

Tân Yên

Hà Bắc

E 207

89

Đỗ Lê Văn

1955

Thường Tín

Hà Tây

E 207

90

Ngô Văn Long

1955

Tô Hiệu

Thường Tín

Hà Tây

E 207

91

Nguyễn Trọng Thủy

1948

Gia Lập

Gia Viễn

Ninh Bình

D1, E 207

92

Trần Phú Ngọ

1943

Quảng Lộc

Quảng Xương

Thanh Hóa

D1, E 207

93

Lăng Văn Vương

Hương Lạc

Lạng Giang

Hà Bắc

D1, E 207

94

Quách Đình An

Thanh Xá

Thanh Hà

Hải Hưng

D1, E 207

95

Nguyễn Hữu Tín

Liên Minh

Vụ Bản

Nam Hà

D1, E 207

96

Phùng Sỹ Nam

Hoằng Đức

Hoằng Hóa

Thanh Hóa

D1, E 207

97

Hoàng Đình Quỳnh

Thanh Xá

Thanh Hà

Hải Hưng

D1, E 207

98

Nguyễn Đình Thìn

1953

Lại Yên

Hoài Đức

Hà tây

E 207

99

Phạm Minh Đức

1955

An Thượng

Hoài Đức

Hà tây

E 207

100

Nguyễn Tiến Thắng

1947

Thôn Hoàng

Mỹ Đức

Hà Tây

E 207

101

Hồ Văn Hòa

1939

Quỳnh Tiến

Quỳnh Lưu

Nghệ An

E 207

102

103

Nguyễn Văn Cư

Đỗ bá Thưởng

1946

1952

Toàn Thắng

Lưu xá

Kim Động

Hoài đức

Hải Hưng

Hà tây

E 207

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat